4 november, 2020

Geen dubbelspel de komende 2 weken.

VERZWARING CORONAMAATREGELEN: GEEN DUBBELSPEL DE KOMENDE 2 WEKEN

Het kabinet heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen wordt onder andere de groepsgrootte voor volwassenen teruggebracht naar maximaal 2 personen. Dit geldt ook voor padel. De maatregelen komen bovenop de ‘gedeeltelijke lockdown’ en gaan in op woensdagavond 4 november om 22.00 uur en gelden voor 2 weken.

Coronaregels Play Padel Club komende 2 weken:

 • Alle boekingen tussen donderdag 5 november en woensdag 18 november worden teruggeboekt. Je krijgt je geld binnen enkele dagen teruggestort via de betaalwijze die je hebt gebruikt.
 • Alle banen zijn voor 50% KORTING de komende 2 weken te boeken voor enkelspel. Te boeken vanaf 5 november 10.00 uur.
 • Het boekingsysteem staat voor de aankomende 4 weken open, zodat je je baan alvast kan boeken voor na de maatregelen.
 • Trainingen zijn wel mogelijk met maximaal 2 personen per baan (excl trainer). Daarom hebben wij voor de komende 2 weken speciale trainingen.

Informatie speciale trainingen tijdens deze periode

 • Locatie Kauwgomballenkwartier
 • Maandag t/m vrijdag 08.00 - 21.00
 • Zaterdag 08.00 - 18.00
 • 60 minuten prive/duo training € 60,- incl baanhuur, coachfee en gebruik van materialen
 • Meer info en aanmelden via : training@playpadel.club
 • Graag vermelden in de mail:
 • Naam/Namen
 • Telefoonnummer
 • Beschikbaarheid
 • Aantal deelnemers (max 2 per baan)

Vanaf 19 november vallen we terug naar de ‘gedeeltelijke lockdown’ en gelden de maatregelen van 14 oktober. Naar verwachting zullen we dit tot half december moeten volhouden. Tot die tijd hopen we jullie te zien op 1 van onze 4 locaties in Amsterdam.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daarnaast volgen wij de algemene overheidsrichtlijnen die voor sport zijn besproken met NOC*NSF en de sportbonden.

 • Maximaal 2 volwassenen (vanaf 18 jaar) mogen met elkaar (binnen en buiten) sporten. Zij houden onderling 1.5 meter afstand. Tennis en padel spelen kan dus nog, maar met maximaal twee personen op een baan (geen dubbelspel). De komende 2 weken is alleen enkelspel toegestaan.
 • Voor trainingen geldt maximaal 2 volwassenen op een baan (excl. trainer); trainingsgroepen van 4 volwassenen of meer zijn mogelijk, zolang deze duidelijk zichtbaar in groepen van 2 spelers per baan (met 1.5 meter afstand) gescheiden zijn en de groepen niet gemengd worden.
 • Kinderen t/m 17 jaar mogen in grotere groepen blijven spelen en trainen en hoeven tijdens het sporten onderling geen 1.5 meter afstand te houden.
 • Er worden geen wedstrijden gespeeld.
 • Voor topsporters gelden uitzonderingen.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.


Kijk hier voor het volledige bericht over de extra maatregelen van Rijksoverheid en specifiek voor de sport.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGGRAVATION CORONA MEASURES: NO DOUBLE PLAY IN THE NEXT 2 WEEKS

The cabinet has taken extra measures in the fight against the coronavirus. In order to reduce group formation and social contacts, among other things, the group size for adults will be reduced to a maximum of 2 persons. This also applies to padel. The measures come on top of the 'partial lockdown' and take effect on Wednesday November 4th at 22.00 hours and apply for 2 weeks.

Corona rules Play Padel Club next 2 weeks:

 • All bookings between Thursday November 5th and Wednesday November 18th will be refunded. Your money will be refunded within a few days using the payment method you used.
 • All courts can be booked for 50% DISCOUNT for the next 2 weeks for singles. To be booked from November 5 at 10.00 am.
 • The booking system is open for the next 4 weeks, so you can already book your job for after the measures.
 • Trainings are possible with a maximum of 2 persons per court (excl. trainer). That is why we have special trainings for the next 2 weeks:

Information about special trainings during this period

 • Location: Play Padel Club Kauwgomballenkwartier
 • Monday to Friday 08.00 - 21.00
 • Saturday 08.00 - 18.00
 • 60 minutes private/duo training € 60,- incl. track rental, coach fee and use of materials
 • More info and registration via : training@playpadel.club
 • Please mention in the mail:
 • Name/Names
 • telephone number
 • Availability
 • Number of participants (max 2 per track)

As of November 19th we fall back to the 'partial lockdown' and the measures of October 14th apply. It is expected that we will have to maintain this until mid-December. Until then we hope to see you at 1 of our 4 locations in Amsterdam.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In addition, we follow the general government guidelines for sport that have been discussed with NOC*NSF and the sports federations.

 • A maximum of 2 adults (18 years and older) are allowed to play sports with each other (indoor and outdoor). They keep a distance of 1.5 meters between each other. Tennis and padel can still be played, but with a maximum of two persons on a court (no doubles). For the next 2 weeks only singles are allowed.
 • For training sessions there is a maximum of 2 adults on a court (excl. trainer); training groups of 4 adults or more are possible, as long as they are clearly separated into groups of 2 players per court (with 1.5 meter distance) and the groups are not mixed.
 • Children up to the age of 17 may continue to play and train in larger groups and do not have to keep a 1.5 meter distance between them during sports.
 • No matches will be played.
 • Exceptions apply for top athletes.
 • Public is not allowed.
 • Sports canteens, changing rooms and showers are closed.

More information: www.knltb.nlBlijf op de hoogte

Schrijf je nu in en ontvang nieuws, aanbiedingen & Padel tips en tricks in jouw inbox.

Onze sponsoren: