15 December, 2020

Corona update 15 december

*** English below ***


Play Padel Club corona-update, wat betekenen de nieuwe maatregelen voor u?

De KNLTB in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS hebben zojuist bekend gemaakt dat padel in groepen van maximaal 2 personen door kan blijven gaan mits er bewust altijd 1,5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Wij doen er alles aan om de extra maatregelen na te leven om op die manier snel weer terug te kunnen naar het ‘’oude’’ normaal. 


Wat betekenen deze maatregelen voor Padel bij Play Padel Club?

 

Training

 

Om er voor te zorgen dat we met zijn allen veilig kunnen blijven padellen verzoeken wij u dringend de volgende adviezen op te volgen:


Verder blijven de volgende algemene adviezen van kracht:Overtreding

Bij een overtreding; niet volgen tijdstip aankomst - niet respecteren afstanden - niet volgen protocol - zal speler en deelnemende groep per direct worden verzocht het terrein te verlaten en een clubverbod ontvangen.

De KNLTB zal in overleg met NOC*NSF de richtlijnen voor tennis en padel verder uitwerken en de meest gestelde vragen en antwoorden zo snel mogelijk publiceren, lees deze hierPlay Padel Club corona update, what do the new measures mean for you?

The KNLTB in coordination with NOC*NSF and the Ministry of Health, Welfare and Sport have just announced that padel can continue in groups of up to 2 people provided that there is always a conscious 1.5 meter distance on the court. We are doing everything possible to comply with the extra measures in order to be able to quickly return to the ''old'' normal. 


What do these measures mean for Padel at Play Padel Club?Training:To ensure that we can all continue to padel safely, we urge you to follow the following advice:Furthermore, the following general advice remains in force:Violation

In case of violation; not following time of arrival - not respecting distances - not following protocol - player and participating group will be requested to leave the premises immediately and will receive a club ban.


The KNLTB will, in consultation with NOC*NSF, further elaborate the guidelines for tennis and padel and publish the questions and answers as soon as possible, read them here (in Dutch only)

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en ontvang nieuws, aanbiedingen & Padel tips en tricks in jouw inbox.

Onze sponsoren: